Nyheter

Photo

Möte med ett företag för tillverkning av betong i Gomel 01.16.2019

11.03.2019

Mötet diskuterade utbudet av mobila betonganläggningar SUMAB K60