Ett kontrakt tecknades med ett företag från Kirgizistan för leverans av en speciell stationär betonganläggning för att arbeta under förhållanden med höga berg, låga temperaturer och seismisk aktivitet. Projektet är för närvarande under uppbyggnad.

Photo

04.08.2022

Ett kontrakt tecknades med ett företag från Kirgizistan för leverans av en speciell stationär betonganläggning för att arbeta under förhållanden med höga berg, låga temperaturer och seismisk aktivitet. Projektet är för närvarande under uppbyggnad.